Wat zijn de gemeenschappelijke delen van het gebouw?

Tot de gemeenschappelijke delen van het gebouw behoren de volgende onderdelen, tenzij in de splitsingsakte anders is omschreven:

 • De funderingen
 • Dragende muren en kolommen
 • Het (ruwe) metselwerk
 • Woningscheidende vloeren
 • Balkonconstructies
 • Trappenhuizen
 • Galerijen met hekwerken
 • Daken
 • Raam- en deurkozijnen en deuren in de buitengevel
 • Borstweringen
 • Gemeenschappelijke afzuiginstallaties
 • Ventilatiekanalen
 • Alle betonconstructies
 • Hoofdrioleringen
 • Gangen en Bestratingen
 • Buitengevels
 • Schoorstenen
 • Leidingen die door meer appartementen lopen
 • lift installaties

Beheer VvE uitbesteden?

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek.