Wat is een technische commissie?

Het wordt sterk aanbevolen om een aantal eigenaren te benoemen tot lid van een Technische commissie, daar deze als contactpersonen voor sommige zaken kunnen functioneren tussen eigenaren en de beheerder.

Tevens zou er een overlegstructuur kunnen worden gemaakt waarin diverse zaken worden voorbereid, welke in een ledenvergadering aan de orde worden gesteld, met name de voorbereiding tot het aangaan van onderhoudscontracten en de gunning daarvan.

Mochten er klachten zijn over de gemeenschappelijke delen, dan worden deze normaal gesproken door de beheerder opgelost mogelijk in samenspraak met de commissieleden.

Beheer VvE uitbesteden?

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek.