Wat doet een Kascontrolecommissie?

Voor de controle van de administratie, éénmaal per jaar, stelt de beheerder het op prijs indien er één of twee leden van de VvE zich beschikbaar stellen als lid van deze commissie.

Deze leden krijgen, na het opmaken van de jaarstukken, de originele bescheiden toegezonden ter controle. Indien gewenst zal er door de beheerder een mondelinge toelichting worden verstrekt aan de commissieleden.

Nadat de Kascontrolecommissie de stukken heeft gecontroleerd zullen deze worden aangeboden aan de leden en voorgelegd aan de algemene ledenvergadering ter goedkeuring.

Beheer VvE uitbesteden?

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek.