Hoe worden de gezamenlijke kosten gefinancierd?

Uit de begroting vloeit automatisch een bijdrage voort welke is gebaseerd op de verdeelsleutel zoals is genoemd in de Splitsingsakte. Het is echter een formaliteit, indien de voorgestelde begroting wordt vastgesteld, de bijdrage vast te stellen. Vanuit deze bijdragen worden alle gemeenschappelijke kosten voldaan. Hierbij valt te denken aan de gemeenschappelijke onderhoudskosten, verzekeringen, eventuele (gemeenschappelijke) servicekosten en het honorarium van de bestuurder.

Beheer VvE uitbesteden?

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek.