Hoe komt de begroting tot stand?

Tijdens een vergadering zal een conceptbegroting puntsgewijs met u worden doorgenomen. De totale bijdrage aan de vereniging, zoals voorgesteld, is opgesteld aan de hand van ervaringscijfers en ander feitenmateriaal.

Om er voor te zorgen dat er ook in de toekomst onderhoudsmiddelen beschikbaar zijn, is het noodzakelijke om de onderhoudskosten voor een langere periode in beeld te brengen, zodat voor toekomstige (hoge) kosten kan worden gespaard. De bijdrage aan de vereniging kan daarmee voor meerdere jaren gelijk blijven en de leden komen niet voor plotselinge hoge kosten te staan wanneer in enig jaar dure ingrepen noodzakelijk zijn.

Beheer VvE uitbesteden?

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek.