Disclaimer

Ondanks de grote zorg en aandacht die besteed wordt aan het beheer van de website van Com-bo, is het mogelijk dat de website onjuiste en/of onvolledige informatie bevat. Alle informatie is echter vrijblijvend zodat aan de gegevens op de website geen rechten kunnen worden ontleend.

Com-bo en alle betrokken partijen zullen niet aansprakelijk zijn voor technische of redactionele fouten of omissies die in deze website voorkomen, noch voor eventuele gevolgschade die het resultaat is van het gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website of de links naar de websites van derden.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Com-bo website berusten bij Com-bo. Het is niet toegestaan zonder toestemming van Com-bo de informatie vermeld op de website te verveelvoudigen of openbaar te maken anders dan voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites welke niet het eigendom zijn van Com-bo zijn enkel opgenomen ter informatie van de gebruiker van de sites. Com-bo geeft geen enkele garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites.

Beheer VvE uitbesteden?

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek.