Beheerpakket A
Basisbeheer en de financiële administratie

Voor een Vereniging van Eigenaren is het administratieve (basis) beheer de eigenarenregistratie en het verzorgen van de ledenvergaderingen. Elke vereniging moet minstens een maal per jaar vergaderen in de gemeente waar de vereniging is gevestigd.

Basisbeheer 

 • Bijhouden van de ledengegevens van de VvE
 • Verzorgen van opgaven aan notaris bij verkoop
 • Informeren van nieuwe eigenaren
 • Digitaal beschikbaar houden van gegevens via Twinq, zoals verslagen van de ledenvergaderingen
 • Desgewenst verzorgen van de verslaglegging van een ledenvergadering eventueel met audiobestand

Voor een Vereniging van Eigenaren is het voeren van een financiële boekhouding verplicht. Kiest u voor dit beheerpakket dan is de financiële boekhouding inbegrepen.

Financieel beheer via Com-bo:

 • Opstellen van de begroting conform de akte van splitsing en daarbij opgenomen kostenverdeelsleutels
 • Het maandelijks incasseren van de maandelijkse bijdragen en eventuele voorschotten
 • Beheren van de bankrekening en spaarrekening op naam van de VvE
 • Zorgdragen voor het betalen van de facturen uit naam van de VvE
 • Extra factuurcontrole kunnen we kosteloos inregelen zodat een functionaris van het bestuur ook meekijkt in de betalingen
 • We hebben een scherp oog voor de belangen van de eindgebruiker
 • Bewaken van de begrotingsposten en signaleren van overschrijdingen
 • Opstellen van de jaarrekening

Daarnaast kunt u bij Com-bo altijd rekenen op:

 • 24 uur per dag inzage in de boekhouding van de VvE voor bestuursleden
 • Betrouwbare partij die de regio door en door kent
 • Persoonlijk en deskundig advies bij alle denkbare kwesties m.b.t. het appartementsrecht